KOSZYK
Twój koszyk jest pusty

Regulamin Promocji

"Cyber Week"

 1. Organizatorem promocji „Cyber Week” („Promocja”) jest EASY SURF Bartosz Grzesiek, ul. Św. Michała 100, 61-005, Poznań, NIP: 7821239556, REGON: 631147690 („Organizator”). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem
  https://easy-surfshop.pl („Sklep Organizatora”). W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które spełniły warunki udziału w Promocji określone w niniejszym Regulaminie. Osoby takie po spełnieniu wymogów stają się uczestnikami Promocji („Uczestnicy Promocji”).
 3. Promocja trwa od 27 listopada do 5 grudnia 2023 r., g. 12:00.
 4. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji może w czasie jej trwania skorzystać z rabatu obniżającego cenę produktów dostępnych w Sklepie Organizatora, o 15%. Produkty biorące udział w Promocji zwane są w dalszej części Regulaminu „Produktami’.
 5. Aby wziąć udział w Promocji należy w trakcie jej trwania:
  a) dodać Produkty do koszyka,
  b) przed złożeniem zamówienia – w sekcji „koszyk” – wpisać kod rabatowy: CYBER15
  Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Oznacza, że zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem za nie ceny oraz ewentualnych kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, np. kosztów dostawy.
 7. Rabat nie podlega wymianie na żaden środek płatniczy i nie podlega wypłacie w pieniądzu.
 8. Z działania kodu rabatowego wyłączone są produkty z kategorii Oferty Cyber Week. W karcie takiego produktu umieszczona jest informacja o treści: "Ten produkt osiągnął cenę ostateczną i nie działa na niego żadna dodatkowa promocja, w tym kod CYBER15."
 9. Część produktów jest wyłączona z działania kodu rabatowego i nie znajdują się w kategorii Oferty Cyber Week.
 10. Produkty marek: Torq, Channel Islands, Roam, Futures Fins, Greenfix, Solarez oraz Bubblegum znajdują się na magazynie zewnętrznym i zostaną wysłane po 7.12.2023. W karcie każdego z tych produktów widnieje informacja o treści: "Wysyłka tego produktu nastąpi po 7.12.2023 jeżeli nie jest dostępny na naszym magazynie". Zamówienia zawierające takie produkt/y i produkt/y dostępne od ręki będą wysyłane dopiero po 7.12.2023. Wyjątkiem są produkty wymienionych w punkcie 10. marek, które mamy na miejscu i przy których nie widnieje informacja o późniejszym terminie wysyłki. W tym wypadku zamówienie zawierające produkty dostępne od ręki będzie wysłane najszybciej jak to możliwe.
 11. W trakcie trwania Promocji, po złożeniu zamówienia, nie ma możliwości jego edycji bądź łączenia kilku zamówień w jedno. W przypadku chęci edytowania zamówienia należy anulować zamówienie i złożyć ponownie prawidłowe.
 12. W przypadku złożenia zamówienia na produkt/y dostępne na magazynie zewnętrznym, wysyłka zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu ich przez Organizatora. Dotyczy to także zamówień, które zawierają produkty dostępne w magazynie Organizatora.
 13. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres info@easy-surfshop.pl. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od ujawnienia się przyczyn uzasadniających reklamację.
 14. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz danych do kontaktu (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 15. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 16. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 17. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, którą jest:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji,
  b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności, lub usług objętych Regulaminem.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://easy-surfshop.pl.
 19. Zmiana Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.


Poznań, dnia 27 listopada 2023 r.

Szukasz czegoś więcej?
Najlepsze marki + WIĘCEJ