KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
Gwarancja < wstecz
Warunki gwarancji za każdym razem zależą od producenta i są zwykle opisane w karcie gwarancyjnej, która jest dołączona do produktu.

Produkty zakupione w EASY-surfshop zachowują gwarancję producenta, która w większości przypadków wynosi jeden rok, od daty zakupu, chyba że w warunkach gwarancji podano inaczej. Proszę sprawdzić strony poszczególnych produktów, aby poznać szczegóły.

W przypadku stwierdzenia, że produkt jest wadliwy, wystarczy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Cała procedura jest bardzo krótka:

Wyślij do nas e-mail na adres: reklamacje@easy-surfshop.pl, zawierający:
 • imię i nazwisko
 • dowód zakupu lub numer zamówienia ze wskazaniem pozycji na fakturze
 • krótki opis napotkanego problemu
W celu sprawnego wyjaśnienia problemu i szybkiej obsługi gwarancyjnej, prosimy dołączyć (jako załącznik lub link do pobrania - nie w treści maila):
 • zdjęcie kompletnego produktu
 • zdjęcie numeru seryjnego produktu (jeśli jest dostępny)
 • zdjęcie pokazujące szczegóły problemu

Posiadając wspomniane informacje rozpatrzymy reklamację i w razie konieczności poprosimy o wysyłkę uszkodzonego produktu do siedziby EASY-surfshop. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe z naszej strony, będziemy konsultować problem z producentem. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z polityką gwarancji konkretnego producenta.

Jeśli produkt jest uszkodzony, z reguły będzie to oznaczało wymianę przedmiotu na nowy lub zwrot pełnej kwoty. Jeśli producent odrzuci roszczenie (na przykład gdy produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania), postaramy się zaoferować rozwiązanie komercyjne, aby pomóc w miarę możliwości naprawić szkodę.

W przypadku uznania roszczeń, wszystkie koszty związane z procesem reklamacyjnym, pokryte zostają przez EASY-surfshop.

Uwaga: 
Producenci gwarantują, że ich produkty są wolne od jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych, z pewnymi wyjątkami. Zazwyczaj reklamacja zostanie uznana za bezppodstawną jeżeli:

 • Produkt zostanie uszkodzony na skutek nadmiernego ogrzania lub na skutek działania promieni UV.
 • Produkt został poddany próbom jakichkolwiek napraw.
 • Produkt był używany do celów innych niż ten, dla których został zaprojektowany.
 • Szkoda została spowodowana przez niezastosowanie się do zasad właściwego użytkowania przedmiotu, montażu i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi, w tym porad zawartych na etykietach i opakowaniach towarzyszących.
 • Szkoda została spowodowana wypadkiem, zaniedbaniem, kolizją, długotrwałym narażeniem na działanie promieni słonecznych, lub korzystaniem z produktu w warunkach, do których nie został zaprojektowany.
 • Produkt został wykorzystany w celach komercyjnych, w szkole lub wypożyczalni lub przez użytkowników, dla których produkt nie został przeznaczony pod względem rozmiaru, wagi, wieku czy umiejętności.

By uzyskać więcej informacji lub omówić konkretny przypadek, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. 
Szukasz czegoś więcej?
Najlepsze marki + WIĘCEJ