KOSZYK
Twój koszyk jest pusty
Regulamin Promocji "Urodziny EASY-surfshop.pl" < wstecz

Regulamin Promocji
"Urodziny EASY-surfshop.pl"

 1. Organizatorem promocji „Urodziny EASY-surfshop.pl” („Promocja”) jest EASY SURF Bartosz Grzesiek, ul. Św. Michała 100, 61-005, Poznań, NIP: 7821239556, REGON: 631147690 („Organizator”). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem
  https://easy-surfshop.pl („Sklep Organizatora”). W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które spełniły warunki udziału w Promocji określone w niniejszym Regulaminie. Osoby takie po spełnieniu wymogów stają się uczestnikami Promocji („Uczestnicy Promocji”).
 3. Promocja trwa od 9 do 27 lutego 2024 r., g. 12:00
 4. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, będący zarejestrowanym Klientem, w czasie jej trwania po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymuje prezent w postaci kodu rabatowego na przyszłe zakupy obniżającego wartość koszyka w Sklepie Organizatora.  
 5. W zależności od wydanej w Sklepie Organizatora kwoty, Uczestnik Promocji może otrzymać prezent o różnej wartości rabatu:
  • Kod rabatowy w wysokości 100 zł po osiągnięciu 1000 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 250 zł po osiągnięciu 2500 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 500 zł po osiągnięciu 5000 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 750 zł po osiągnięciu 7500 zł wartości koszyka
 6. Koszty wysyłki nie wliczają się w wartość koszyka.
 7. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji musi być zarejestrowany w Sklepie Organizatora i przekroczyć jeden z progów rabatowych.
 8. Kod rabatowy w postaci pliku PDF zostanie wysłany przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika Promocji po wysłaniu zamówienia.
 9. Uczestnik Promocji może wykorzystać otrzymany kod rabatowy w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2024.
 10. Kod rabatowy ulega unieważnieniu, jeżeli Uczestnik Promocji zgodnie z regulaminem sklepu dokona zwrotu produktu/produktów, które kupił w Sklepie Organizatora w dniach trwania promocji tj. od 9 do 27 lutego 2024. Jeżeli wartość zamówienia po zwrocie tylko części produktów z niego, nadal przekracza jeden z progów Promocji, wówczas uczestnik otrzymuje nowy Kod rabatowy. Nowy kod przyznawany jest na zasadach opisanych pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 11. Aby wykorzystać otrzymany kod rabatowy Uczestnik Promocji musi przekroczyć odpowiedni próg wartości koszyka dla konkretnego rabatu:
  • Kod rabatowy w wysokości 100 zł będzie aktywny po osiągnięciu 300 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 250 zł będzie aktywny po osiągnięciu 750 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 500 zł będzie aktywny po osiągnięciu 1500 zł wartości koszyka
  • Kod rabatowy w wysokości 750 zł będzie aktywny po osiągnięciu 2250 zł wartości koszyka
 12. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Oznacza, że zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem za nie ceny oraz ewentualnych kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, np. kosztów dostawy.
 13. Rabat nie podlega wymianie na żaden środek płatniczy i nie podlega wypłacie w pieniądzu.
 14. Otrzymany prezent w postaci kodu rabatowego nie może zostać wykorzystany na zakup kart podarunkowych.
 15. Promocja ma każdorazowo zastosowanie w obrębie tylko jednego zamówienia. Oznacza to, że nie ma możliwości łączenia kolejnych zamówień w celu uzyskania wyższego progu rabatowego.
 16. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres info@easy-surfshop.pl. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od ujawnienia się przyczyn uzasadniających reklamację.
 17. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz danych do kontaktu (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 18. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 19. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 20. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, którą jest:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji,
  b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 21. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://easy-surfshop.pl.
 22. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.


Poznań, 9 lutego 2024 r.

Szukasz czegoś więcej?
Najlepsze marki + WIĘCEJ